Välkommen till vår värld
av smak och färg

Vårt ansvar

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om våra anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den.

Miljö och kvalitet

Vi har valt att certifiera oss via FSSC22000 (livsmedelssäkerhet).

Certifikat FSSC 22000 KIWA ENG 20240903

KSM.1002 Livsmedelssäkerhets-, kvalitéts- och miljöpolicy NordArom AB

KIWA certified

Certifierade för ekologisk produktion

Sedan 21 mars 2016 är NordArom certifierade för ekologisk produktion. Vi uppfyller Rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna(EG) nr 889/2008, om tillämpbart även tillämpningsföreskrifterna (EG) nr 1235/2008. Är du intresserad? Kontakta din säljare här hos oss för mer information.

Certifikat EKO 20241231

CSR

NordArom ska enligt de ägardirektiv som finns även verka för ett socialt ansvarstagande. Vi har därför valt att samarbeta med två organisationer som på olika sätt hjälper människor i svåra situationer.

* Action Aid jobbar förebyggande med hjälp till självhjälp och med fokus på kvinnor och barn
* Läkare utan gränser arbetar direkt i kris- och krigssituationer med medicinskt hjälparbete

Elproduktion i egen regi via sol-el

Sedan 17 maj 2018 producerar vi ca 40 % av vårt energibehov med hjälp av en solcellsanläggning som är installerad på våra tak. Det är en Low CO2-certifierad anläggning bestående av 240 paneler som kommer att leverera c:a 63 000 kwh per år. Vi minskar därmed vårt klimatavtryck med 32 000 kg CO2 (ekvivalent).

Pressmeddelande Sunsolutions_NordArom 20180524

Biologisk mångfald

Nu är våra bi-medarbetare i full fart, cirka 10 000-15 000 honungsbin fördelade på två bikupor. Deras uppgift är att pollinera både odlade och vilda blommor, växter och träd lokalt i vårt område och se till att respektive samhälle byggs upp.

GDPR

NordArom tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig är NordArom, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via lukas.alden@nordarom.se, NordAroms dataskyddsombud (DSO). För mer information läs vår externa integritetsskyddspolicy (pdf).