Välkommen till vår värld
av smak och färg

Historik

Historien om NordArom började redan på 50-talet. Då hette företaget VeA-Bolaget och hade en bred verksamhet inom livsmedelsområdet. 1964 bytte företaget namn till AB Norrvea och på 70-talet, när Bo Hansare tog över företaget från sin far, började fokuseringen på kärnområdet aromer och färgämnen. Under årens lopp har företaget övergått från att ha fungerat som en lokal grossist till traktens bagerier till att arbeta som en strategisk partner till livsmedelsproducenter inom en rad branscher.

2001 gick AB Norrvea in i den tredje generationen av familjeägande med Mats Hansare och Maria Hansare Wallin vid rodret. Utvecklingen av bolaget fortsatte och 2006 köpte AB Norrvea Saturnus Industridivision med starka varumärken och en bred kundbas inom bryggeribranschen. Hösten 2007 togs så ytterligare ett steg i företagets framtidssatsning under det nya namnet NordArom AB.

Från 50-talet till idag!


2000

2007, September