Välkommen till vår värld
av smak och färg

Korta fakta

Grundat år: 1962

Verksamhet: Utveckling och produktion av aromer och färgämnen, främst för livsmedelsindustrin.

Huvudkontor: Norrköping

Företagsledning: Mats Hansare och Maria Hansare Wallin

Livsmedelsäkerhetscertifierade enligt: FSSC 22000

Livsmedelssäkerhet- och miljöpolicyKlicka här för att öppna pdf

Arbetsgivarorganisation: Livsmedelsföretagen (Svenskt Näringsliv) www.li.se

Branschorganisation: Arom- och Kryddföreningen i Sverige (AKIS) www.aromochkryddforeningen.se