Välkommen till vår värld
av smak och färg

Vårt ansvar

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om våra anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den.

Miljö och kvalitet

Vi har valt att certifiera oss via FSSC22000 (livsmedelssäkerhet) och ISO14001 (miljö).

Vårt kvalitetscertifikat: Certifikat FSSC 22000 v4_1 NordArom AB Norrköping 20180903.compressed

Vårt miljöcertifikat: nordarom-ab-14001-2016

Vår livsmedelssäkerhet & miljöpolicy: Livsmedelssäkerhets- och miljöpolicy 2018

FSSC-22000     Märke F-14001 17021

NordArom är klimatneutrala för 2017

Vårt klimatarbete fortsätter och nu har vi gjort vår CFA (Carbon Footprint Analyze) för 2017.
Vi har kompenserat för alla direkta och indirekta utsläpp för 2017 och vi kan nu säga att vår verksamhet är
klimatneutral.
Genom Tricorona har vi valt i ett CDM-projekt i Gyapa (Ghana) och kompenserar där för vårt koldioxidavtryck (399 ton).

Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta VD, Mats Hansare.

Se länk för CDM-projekt i Gyapa

Certifierade för ekologisk produktion

Sedan 21 mars 2016 är NordArom certifierade för ekologisk produktion, certifikat nr 181408870-1.
Vi är reviderade mot rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna (EG) nr 889/2008.
Är du intresserad? Kontakta din säljare här hos oss för mer information.

Certifikat EU Ekologisk Sve-Eng NordArom AB 20180726

CSR

NordArom ska enligt de ägardirektiv som finns även verka för ett socialt ansvarstagande.
Vi har därför valt att samarbeta med två organisationer som på olika sätt hjälper människor i svåra situationer.

* Action Aid jobbar förebyggande med hjälp till självhjälp och med fokus på kvinnor och barn
* Läkare utan gränser arbetar direkt i kris- och krigssituationer med medicinskt hjälparbete

NordAroms välfärdsavtryck

På vårt företag är vi 24 anställda. Vi bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Vi och andra företag i Sverige är viktiga för att det samhällsekonomiska kretsloppet ska fungera. När vi anställer och växer kan vi producera fler varor och tjänster men också bidra med skatteintäkter som finansierar den välfärd som kommer oss alla till del. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. En ökad förståelse för sambandet mellan företagande, jobb och välfärd är viktig.

Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Vi som företag och våra anställda är stolta över vårt bidrag. Förra året bidrog vi genom våra skatter med omkring 11 000 000 kr till välfärden i Sverige. Detta räcker exempelvis till 27 undersköterskor, 22 poliser, 459 hjärtinfarktoperationer, 112 grundskoleplatser, 19 psykologer osv.

NordAroms välfärdsavtryck

 

Elproduktion i egen regi via sol-el

Sedan 17 maj producerar vi c:a 40% av vårt energibehov med hjälp av en solcellsaläggning som är installerad på våra tak. Det är en Low CO2-certifierad anläggning bestående av 240 paneler som kommer att leverera c:a 63 000 kwh per år. Vi minskar därmed vårt klimatavtryck med 32 000 kg CO2 (ekvivalent).

Pressmeddelande Sunsolutions_NordArom 20180524

 

Biologisk mångfald

Nu har våra nya bi-medarbetare anlänt, cirka 10 000-15 000 honungsbin fördelade på två bikupor. Deras uppgift är att pollinera både odlade och vilda blommor, växter och träd lokalt i vårt område och se till att respektive samhälle byggs upp.

 

GDPR

NordArom tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig är NordArom, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via karin.liljebladh@nordarom.se, NordAroms dataskyddsombud (DSO).

För mer information läs vår externa integritetsskyddspolicy (pdf).