Välkommen till vår värld
av smak och färg

Vårt ansvar

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om våra anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den.

Miljö och kvalitet

Vi har valt att certifiera oss via FSSC22000 (livsmedelssäkerhet) och ISO14001 (miljö).

Vårt kvalitetscertifikat: Food-Certifikat-FSSC-22000-NordArom-AB-Norrkoping-2050626-SWE-ENG

Vårt miljöcertifikat: nordarom-ab-14001-2016

Vår miljöpolicy: Miljöpolicy NordArom AB 2017

FSSC-22000     Märke F-14001 17021

NordArom är klimatneutrala för 2016

Vårt klimatarbete fortsätter och nu har vi gjort vår CFA (Carbon Footprint Analyze) för 2016.
Vi har kompenserat för alla direkta och indirekta utsläpp för 2016 och vi kan nu säga att vår verksamhet är
klimatneutral.
Genom Tricorona har vi valt i ett CDM-projekt i Kina (Tongliao) och kompenserar där för vårt koldioxidavtryck (343 ton).

Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta VD, Mats Hansare.

Certifikat Klimatkompensation 2016 NordArom

Certifierade för ekologisk produktion

Sedan 21 mars 2016 är NordArom certifierade för ekologisk produktion, certifikat nr 181408870-1.
Vi är reviderade mot rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna (EG) nr 889/2008.
Är du intresserad? Kontakta din säljare här hos oss för mer information.

Certifikat EU Ekologisk NordArom AB, Norrköping 20171129 SWE-ENG

CSR

NordArom ska enligt de ägardirektiv som finns även verka för ett socialt ansvarstagande.
Vi har därför valt att samarbeta med två organisationer som på olika sätt hjälper människor i svåra situationer.

* Action Aid jobbar förebyggande med hjälp till självhjälp och med fokus på kvinnor och barn
* Läkare utan gränser arbetar direkt i kris- och krigssituationer med medicinskt hjälparbete

Vi tar matchen

På vårt företag är vi 21 anställda. Vi, liksom de flesta företag, verkar i en miljö med hård konkurrens från andra företag. Det ögonblick då våra kunder fattar beslutet att välja oss eller någon av våra konkurrenter är helt avgörande för oss. Men det är också sanningens minut för dig och många andra. När NordArom AB lyckas på marknaden skapar vi resurser till den välfärd som kommer oss alla till del. Vi bidrar till välstånd framför allt genom de varor och tjänster vi erbjuder. Men vi bidrar också till vår gemensamma trygghet och välfärd. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. Då skapas nya jobb hos oss och i förlängningen även i andra företag och mer skatt kommer in till samhället. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda genom våra skatter med omkring 5 300 000 kr till välfärden i Sverige.

 

468x60_NordAromAB_848a4916-cbea-4608-b2a0-86c98e151ac9